دوره مسترینگ فنگ شویی بناهای مسکونی

دوره مسترینگ فنگ شویی بناهای مسکونی

ویژگی های محصول
۶۰,۳۰۰,۰۰۰  تومان


نقد و بررسی اجمالی

تاریخ‌های برگزاری دوره مسترینگ فنگ شویی بناهای مسکونی

۲۴،۲۵،۲۶ خرداد ماه
۲۲،۲۳،۲۴ شهریور
۸،۹،۱۰ آذر ماه
۱۸،۱۹،۲۰ بهمن

آیتم‌های آموزشی دوره مسترینگ حضوری تلفیقی از دوره های جامع فنگ شویی بناهای مسکونی و تکنیکهای طلایی هست که بصورت حضوری و آنلاین برگزار میشود

۳ روز متوالی از ساعت ۹-۱۸ و ۴۰ ساعت آموزش آنلاین به همراه دوره کارآموزی با مدرک مستر فنگشویی از کشور کانادا با کد ریجستری

هزینه دوره مسترینگ ۴۰ میلیون تومان

فهرست دوره مسترینگ فنگ شویی بناهای مسکونی

آموزش اصول بنیادین فنگ شویی اصل اول قواعد و اصول محوطه قرار گیری بنا

اصل دوم هماهنگی

اصل سوم انرژی چی اصل چهارم بین و یانگ اصل پنجم 5 عنصر -2- آموزش مقدمات فنگ شویی

روش لوشو ویژگیهای عناصر فنگ شویی چرخه های عناصر فنگ شویی

چرخه سازنده و با مولد چرخه مخرب و یا کنترل کننده چرخه فرسایشی

تکنیکهای عشق ورزی

تکنیک های شادی بخش

لوح با گوآ چیدمان سه خطی های آسمان پیشین منسوب به فوشی چیدمان سه خطی های آسمان پسین منسوب به ون وانگ تکنیک های سلامتی و رفاه

اجرای نقشه فنگشویی و اصلاح بنا

اجرای نقشه بنا اجرای نقشه فنگشویی استفاده از قطب نما

حداقل فاصله قطب نما با اشیاء مختلف

اصلاح بناهای نامتقارن اصلاح کشیدیگی ها اصلاح افتادگی ها 4- تکنیک های فنگشویی تکنیکهای فعال سازی تکنیک های نیکبختی و ثروت

سمبلها و نمادهای فنگشویی

کاربرد نمادها و سمبل ها

فنگشویی پیشرفته بررسی قسمتهای داخل بنا

معرفی ورودی های مثبت و منفی

تحلیل ورودی شمالی

تحلیل ورودی شمال شرق

تحلیل ورودی شرق

تحلیل ورودی جنوب شرقی

تحلیل ورودی جنوب

تحليل ورودی جنوب غربی

ورودی- نشمین پذیرایی سرویسهای بهداشتی آشپزخانه تحلیل ورودی غربی

بررسی خصوصیات ستارگان در روش درمانی فنگشویی

معرفی سبک درمانی

معرفی ویژگی های ستاره های مثبت

معرفی ویژگی های ستاره های منفی

تمهیدات عنصری تخصصی تمیهدات انرژیکی تخصصی

تحلیل ورودی شمال غربی

آیتمهای ورکشاپ تکنیکهای طلایی فنگ شویی

پالایش مکان

1- انسداد انرژی

۲ دلایل انسداد انرژی

۳- انواع پاکسازیها

۴ روشهای پاکسازی ۵- انباشتگی ها

۶- ویژگیهای انباشتگی ها

تأثیرات انباشتگی

8.دلایل ناخودآگاه وجود انباشتگی

9. انباشتگی و آلودگیها در جدول فنگ شویی

10. تأثیرات مراکز انباشتگی در فضاهای مختلف بناها بر روی زندگی

11 . فواید رفع انباشتگی

۱۲. روشهای رفع انباشتگیها

کاربرد عناصر فنگ شویی

۱۳ - کاربرد و ویژگیهای عنصر چوب در ساختمان

۱۴ - کاربرد و ویژگیهای عنصر آتش در ساختمان

۱۵ - کاربرد و ویژگیهای عنصر خاک در ساختمان

۱۶ - کاربرد و ویژگیهای عنصر فلز در ساختمان

۱۷ - کاربرد و ویژگیهای عنصر آب در ساختمان

اماکن نامناسب از دیدگاه فنگ شویی

۱۸- اماکن نزدیک به پستهای فشار قوی

۱۹ - اماکن نزدیک به پادگانها

۲۰ - اماکن نزدیک به پستهای فشار قوی

۲۱ - اماکن نزدیک به بیمارستانها

۲۲- اماکن نزدیک به زندانها

۲۳- اماکن نزدیک به گورستانها

۲۴- اماکن نزدیک به اتوبانها

۲۵- اماکن نزدیک به آنتن های مخابرات

۲۶- اماکن نزدیک به فرودگاهها

۲۷- کوچه های بن بست

فنگ شویی قسمتهای مختلف بنا

۲۸ ورودیها و هال

۲۹- راهروها و گذرگاه ها

۳۰ اتاق نشیمن

بروشور تکنیکهای طلایی فنگشویی

۳۱- پذیرایی

۳۲- آشپزخانه

۳۳ اتاق خواب

۳۴- سرویسهای بهداشتی

۳۵ اتاق کار

انواع راهکارهای رایج در فنگ شویی

۳۶ راهکارهای برطرف کننده موانع

۳۷ راهکارهای فعال سازی

۳۸ راهکارهای ثبات و پایداری

۳۹ راهکارهای افزایشی

تمهیدات رایج در فنگ شویی

۴۰ نورپردازی

۴۱- رنگها

۴۲- اعداد

۴۳- رایحه ها

۴۴- صداها

۴۵- اشکال

۴۶- آینه ها

۴۷ موجودات زنده

۴۸- وسایل متحرک

۴۹- اجسام سنگین

50- لوازم برقی

۵۱- تصاویر

تمهیدات انرژیکی در فنگ شویی

 ۵۲- تمهیدات نیک بختی

۵۳- تمهیدات سلامتی

۵۴- تمهیدات عشق ورزی

۵۵ تمهیدات اقبال بلند و شادکامی

 ۵۶- دستورات فنگشویی برای جایگاه افراد

میزان بین و یانگ در بناها

۵۷- تأثیر میزان بین و ینگ در داخل بناها

 ۵۸ میزان بین و ینگ در اتاق نشیمن

 ۵۹ میزان بین و ینگ در پذیرایی

 ۶۰ میزان بین و ینگ در اتاق خوابها

 ۶۱ میزان بین و ینگ در آشپزخانه

 ۶۲ میزان بین و ینگ در سرویسهای بهداشتی

۶۳ میزان بین و ینگ در اتاق کار

 ۶۴ میزان بین و ینگ در ورودیها

 ۶۵- قوانین اژدهای آبی

۶۶- معانی مجسمه بودا

۶۷- فنگ شویی ژاپنی

بروشور تکنیکهای طلایی فنگشویی

۶۸- اشیاء و مکانهای وابسته به عناصر خمسه قوانین مرتبط به محیط و بنا

۶۹- بررسی محیط با توجه به عناصر خمسه

۷۰- محیطهای چوبی

۷۱- محیطهای آتشی

۷۲- محیطهای خاکی

۷۳- محیطهای فلزی

۷۴- محیطهای خاکی

۷۵- محیطهای آبی

ایجاد هماهنگی میان محیط و مکان و سازگار نمودن آنها با هم

۷۶ بررسی بناهای چوبی ،آتشی خاکی فلزی آبی در محیطهای منسوب به چوب

۷۷ بررسی و تمهیدات بناهای چوبی آتشی خاکی، فلزی آبی در محیطهای منسوب به چوب

۷۸ بررسی و تمهیدات بناهای چوبی آتشی ،خاکی ،فلزی آبی در محیطهای منسوب به اتش

۷۹- بررسی و تمهیدات بناهای چوبی آتشی خاکی، فلزی آبی در محیطهای منسوب به خاک

-۸۰- بررسی و تمهیدات بناهای چوبی آتشی ،خاکی ،فلزی آبی در محیطهای منسوب به فلز

۱ ۸ بررسی و تمهیدات بناهای چوبی آتشی خاکی ،فلزی آبی در محیطهای منسوب به آب

 ۸۲- جهات هشتگانه و تری گرامها

 ۸۳- انواع باگوآ

۸۴ - مقایسه شایستگی فضا برای افراد مختلف

۸۵- بررسی بنا برای افراد منسوب به عناصر چوب ،آتش ،خاک ،فلز آب در بناهای منسوب به عنصر چوب

۸۶- بررسی بنا برای افراد منسوب به عناصر چوب ،آتش ،خاک ،فلز آب در بناهای منسوب به عنصر آتش

-۸۷- بررسی بنا برای افراد منسوب به عناصر ،چوب ،آتش ،خاک فلز، آب در بناهای منسوب به عنصر خاک

۸۸- بررسی بنا برای افراد منسوب به عناصر چوب ،آتش ،خاک ،فلز آب در بناهای منسوب به عنصر فلز

۸۹- بررسی بنا برای افراد منسوب به عناصر چوب ،آتش ،خاک ،فلز آب در بناهای منسوب به عنصر آب

90 - جدول شایستگی یک بنا برای افراد مختلف با توجه به جهت گیری ساختمان

 
 
 
 


مشخصات فنیبرچسب ها

آموزش اسرار فنگشویی


ارسال دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد سایت شوید:
ورود / ثبت‌نام

ورود/ثبت نام

لطفا برای ورود یا ثبت نام،شماره تلفن همراه خودرا وارد کنید

دیدگاه ها
محصولات مرتبط