مشاهده فوری

گوی کریستالی سفید شفاف سایز 2 با ربان قرمز...

۶۵,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

گوی کریستال صورتی شفاف سایز 2 با ربان قرمز ...

۶۵,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

گوی کریستالی بژ شفاف سایز 2 با ربان قرمز...

ناموجود
مشاهده فوری

گوی کریستالی صورتی شفاف سایز 1 با ربان قرمز ...

ناموجود
مشاهده فوری

گوی کریستالی سفید شفاف سایز 1 با ربان قرمز ...

۴۵,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

گوی کریستالی بژ شفاف سایز 1 با ربان قرمز ...

۴۵,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

گوی کریستالی سفید شفاف سایز 2 با گره اقبال...

۱۰۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

گوی کریستالی بژ شفاف سایز 2 با گره اقبال...

ناموجود
مشاهده فوری

گوی کریستالی صورتی شفاف سایز 2 با گره اقبال...

۱۰۰,۰۰۰  تومان

گوی کریستال
نماد بسیار قدرتمند و کاربردی هستس که 
در هرمکانی که قرار بگیرد با توجه به منسوبات ان قسمت چرخش انرژی می اورد 
و تعداد ۶ ٫ ۳، ۲ ٫ ۹ ٫ ۸ بهترین ارتعاش و ایجاد میکنه 
کاربرد:
در قسمت شمال ارتقا کارو حرفه میاره و افزایش مشتری و درامد و مدیریت پروژه های کاری
در قسمت شمال غرب پیگیری اهداف بلند مدت 
افزایش شانس کائناتی و به جریان افتادن مسائل مربوط به ویزا و مهاجرت 
بهبود ارتباط با پدر و رفع مشکلات مرد خانه 
در جنوب شرق: افزایش میزان بهره وری در سرمایه گذاری .ذخیره مالی .جذب پروژهای سرمایه گذاری