مشاهده فوری

آویز گره صوفی همراه با نماد سکه ایچینگ

۵۰۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

آویز گره صوفی رنگ قرمز

ناموجود
مشاهده فوری

آویز گره صوفی رنگ سبز

ناموجود
مشاهده فوری

آویز لوح سکه بزرگ ایچینگ با گره اقبال

۴۵۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

آویز گره صوفی همراه با نماد دوماهی

۳۰۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

آویز گره اقبال و لوح اژدها

۲۷۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

آویز گره اقبال و گربه مانکی نکو

۲۷۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

آویز لوح سکه کوچک ایچینگ با گره اقبال

۲۷۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

آویز گره اقبال ولوح ۵خفاش

۲۷۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

آویز گره اقبال و سگ فو

۲۷۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

آویز گره اقبال و لوح چهار حیوان اسطوره (ببر و اژدها و طاوس و لاکپشت)...

۲۷۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

آویز گره اقبال و لوح دو ماهی

ناموجود
مشاهده فوری

آویز گره اقبال و دوشتر

۲۷۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

آویز گره اقبال و لوح فیل

۲۷۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

آویز گره اقبال و لوح دو فیل

۲۷۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

آویز گره اقبال و گاو شاخ دار

۲۶۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

آویز گره اقبال و ببر

۲۶۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

آویز گره اقبال و لوح پیائو

۲۶۰,۰۰۰  تومان

گره اقبال 

فنگشویی که گره شانس نیز نامیده می شود 

این نماد بعنوان یکی از مظاهر خوشبختی است.حاکی از عشق بی پایان، وحدت و یگانگی در میان افراد است.

و شانس کائناتی و نمادی برای برطرف شدن مشکلات و موانع صد راه و انسدادهای منفی  هم هستش   

این گره خودش به تنهایی یکی از نمادهای قدرتمند در فنگشویی هستش و وقتی با نماد همراه باشد تاثیر خود را چند برابر میکند و کاربردهای اون نماد رو

تقویت میکند 

تاثیر گره اقبال در روابط :

این گره را در گوشه جنوب غربی اتاق خواب قرارمی دهند.این نماد ارتباط بین زن وشوهر را بهبودی می دهد. 

اگر می خواهید تمام افراد خانواده با هم احساس ارتباط خوب داشته باشند، درگوشه جنوب غربی اتاق نشیمن آن را آویزان کنید. 

یا اگر درمحیط کار در گوشه جنوب غربی محیط کار نصب کنید می تواند به حل مشکلات بین کارمندان و روئسا کمک کند.