مشاهده فوری

کشتی ملوانی فلزی قرمز سایز 2

۱۵۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

کشتی ملوانی بادبان فلزی قرمز سایز 1

۱۳۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

کشتی ملوانی بادبان فلزی آبی سایز 1

۱۳۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

کشتی ملوانی فلزی زرد سایز 2

۱۵۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

کشتی ملوانی فلزی آبی سایز 2

۱۵۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

کشتی بادبانی چوبی سایز 2

۲۵۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

کشتی بادبانی چوبی سایز 1

۲۰۰,۰۰۰  تومان

کشتی بادبانی 
از دیرباز سمبل فراوانی و برکتی است.

در چیدمان کشتی‌ها به سه نکته اساسی توجه کنید دهانه کشتی همیشه باید به سمت داخل منزل یا محل کار باشد، اگر کشتی را روی میز کار قرار می‌دهید دهانه کشتی رو به شما باشد نه پشت به شما،این موضوع نشان می‌دهد برکت وارد می‌شود و نه اینکه خارج می‌شود.
.
حتماً از کشتی‌های بادبان دار استفاده کنید به هیچ عنوان از کشتی‌هایی که نماد دزدان دریایی هستند در هیچ جهتی استفاده نکنید چراکه مفهوم دزدی و از دست دادن را در همان جهت تشدید میکنید.از مدل کشتی تایتانیک استفاده نکنید