مشاهده فوری

کره زمین کریستالی سفید پایه طلایی سایز 1...

۱۶۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

کره زمین کریستالی سفید پایه طلایی سایز 4...

۳۷۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

کره زمین کریستالی سفید پایه طلایی سایز 2...

۲۰۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

کره زمین کریستالی سفید پایه نقره ای سایز 1...

۱۵۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

کره زمین کریستالی سفید پایه طلایی سایز 3...

۲۵۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

کره زمین کریستالی سفید پایه نقره ای سایز 2 ...

۱۹۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

کره زمین کریستالی رنگی پایه طلایی سایز 2...

۲۱۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

کره زمین کریستالی رنگی پایه طلایی سایز 4...

۳۹۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

کره زمین کریستالی سفید پایه نقره ای سایز 4...

۳۵۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

کره زمین کریستالی رنگی پایه طلایی سایز 1...

۱۷۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

کره زمین چرخان سایزبزرگ (آبی )

۶۰۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

کره زمین چرخان سایزبزرگ (زرد )

۶۰۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

کره زمین کریستالی رنگی پایه طلایی سایز 3...

۲۸۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

کره زمین چرخان سایزبزرگ براق (نقره ای )

۶۵۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

کره زمین چرخان سایزبزرگ (آبی نوستالژی )

۶۰۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

کره زمین کریستالی سفید پایه نقره ای سایز 3...

۲۴۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

کره زمین چرخان سایزبزرگ براق (طلایی )

۶۵۰,۰۰۰  تومان

نماد کره زمین در بسیاری از کشورهای مختلف به صورت یک نماد خاص و کاربردی مورد استفاده قرار می گیرد سمبل کره زمین را در دفتر کار بسیار از ثروتمندان و تجار می ببینید 
در فنگ شویی گوی کریستال گردان که نقشه جهان روی ان ترسیم شده باشد نمادی قدرتمند برای 
افزایش ارتباطات شغلی
گسترش تعامل
ارتقای سطح علمی
افزایش هوش و دانش
سهولت در کار و ارتباطات گسترده محسوب میشود
۰
کاربرد نماد کره زمین:
جهت جنوب: تقویت انرژی شهرت و نام‌آوری (بخصوص افرادی که در امور اجتماعی فعال هستند.)

جهت جنوب شرق و شمال غرب محل کار و یا روی میز کار: تسریع در تحقق اهداف تجاری و جذب ثروت
جهت شمال شرق: افزایش انرژی شانس تحصیل و ادامه تحصیلات عالی فرزندان