مشاهده فوری

بادزنگ فلزی 10 آویز (4 میله و 6 آویز فیل و سکه )...

۷۵۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

بادزنگ 6 زنگوله با اویز دو فیل

۶۰۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

بادزنگ 6 زنگوله با نماد دو ماهی

۶۰۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

بادزنگ 6 زنگوله فلزی با نماد وزغ سه پا

۶۰۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

بادزنگ 6 زنگوله فلزی نماد دو ماهی

۶۰۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

بادزنگ 6 زنگوله فلزی نماد اژدها

۶۰۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

باد زنگ فلزی 4 شاخه طرح خورشید

۵۵۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

بادزنگ فلزی 6 میله (اوم)

۵۵۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

بادزنگ فلزی همراه با زنگوله 9 آویز (4 شاخه و 5 نماد (برگ ، بادبزن ، خ...

۵۵۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

بادزنگ چوبی طرح نارگیل ( بامبو) 6 شاخه

۵۰۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

بادزنگ فلزی 3 زنگوله با نماد

۴۰۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

باد زنگ چوبی بامبو 6 شاخه

۴۰۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

بادزنگ سه زنگوله فلزی و آینه باگوا

۴۰۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

باد زنگ سفالی دست ساز

۳۵۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

زنگوله همراه با گره صوفی ونماد فنگشویی

۳۰۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

زنگوله همراه با نماد فنگ شویی و گره صوفی...

۳۰۰,۰۰۰  تومان

بادزنگ و زنگوله 
وسیله ای است که انرژی مثبت یا شنگ چی را جذب میکند و اقبال خوب و انرژی چی  را وارد محیط می کند.
بادزنگ در علم فنگشویی به عنوان نماد شانس ،نماد خوشبختی ، ثروت ، موفقیت و رزق و روزی در محیط خانه یا محل کار استفاده می شود.
بادزنگ مرکب از تعدادی میله های معلق از جنس چوب (معمولاً بامبو) یا فلز است. 
بهتر است در بیرون ازبنا  و درقسمت های ورودی نصب شود 
تا با حرکت باد صدای خوش آهنگ و انرژی مثبت را در محیط ایجاد کند 
?بادزنگ های فلزی را می توان در غرب، شمال غربی و شمال آویزان کرد. 
?بادزنگ های چوبی و بادزنگ های ساخته شده از نی های بامبو را در شرق و جنوب شرقی بیاویزید. 
? بادزنگ سفالی یا رنگ خاک رو میتوان برای عنصر خاک در قسمت جنوب غربی، شمال شرقی، شرق و جنوب شرقی استفاده کرد