مشاهده فوری

بادزنگ چوبی طرح نارگیل ( بامبو) 6 شاخه

۵۰۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

بادزنگ 6 زنگوله با اویز دو فیل

۶۰۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

زنگوله همراه با گره صوفی ونماد فنگشویی

۳۰۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

باد زنگ چوبی بامبو 6 شاخه

۴۰۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

بادزنگ فلزی 3 زنگوله با نماد

۴۰۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

بادزنگ فلزی 10 آویز (4 میله و 6 آویز فیل و سکه )...

۷۵۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

بادزنگ فلزی 6 میله (اوم)

۵۵۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

بادزنگ فلزی همراه با زنگوله 9 آویز (4 شاخه و 5 نماد (برگ ، بادبزن ، خ...

۵۵۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

زنگوله همراه با نماد فنگ شویی و گره صوفی...

۳۰۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

بادزنگ 6 زنگوله با نماد دو ماهی

۶۰۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

بادزنگ 6 زنگوله فلزی با نماد وزغ سه پا

۶۰۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

باد زنگ سفالی دست ساز

۳۵۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

باد زنگ فلزی 4 شاخه طرح خورشید

۵۵۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

بادزنگ 6 زنگوله فلزی نماد دو ماهی

۶۰۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

بادزنگ 6 زنگوله فلزی نماد اژدها

۶۰۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

بادزنگ سه زنگوله فلزی و آینه باگوا

۴۰۰,۰۰۰  تومان

بادزنگ و زنگوله 
وسیله ای است که انرژی مثبت یا شنگ چی را جذب میکند و اقبال خوب و انرژی چی  را وارد محیط می کند.
بادزنگ در علم فنگشویی به عنوان نماد شانس ،نماد خوشبختی ، ثروت ، موفقیت و رزق و روزی در محیط خانه یا محل کار استفاده می شود.
بادزنگ مرکب از تعدادی میله های معلق از جنس چوب (معمولاً بامبو) یا فلز است. 
بهتر است در بیرون ازبنا  و درقسمت های ورودی نصب شود 
تا با حرکت باد صدای خوش آهنگ و انرژی مثبت را در محیط ایجاد کند 
?بادزنگ های فلزی را می توان در غرب، شمال غربی و شمال آویزان کرد. 
?بادزنگ های چوبی و بادزنگ های ساخته شده از نی های بامبو را در شرق و جنوب شرقی بیاویزید. 
? بادزنگ سفالی یا رنگ خاک رو میتوان برای عنصر خاک در قسمت جنوب غربی، شمال شرقی، شرق و جنوب شرقی استفاده کرد