مشاهده فوری

اینه باگوای با قاب فلزی

تماس بگیرید
مشاهده فوری

آینه تخت باگوا فلزی سایز 1

۱۵۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

آینه تخت باگوا فلزی سایز 2

۱۹۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

آینه تخت باگوا فلزی سایز 3

۲۷۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

آینه تخت باگوا فلزی سایز 5

۳۸۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

آینه تخت باگوا فلزی سایز 4

۳۲۰,۰۰۰  تومان
مشاهده فوری

آینه محدب

ناموجود
مشاهده فوری

آینه محدب با قاب چوبی

۴۰۰,۰۰۰  تومان

آینه باگوا 
برای برقراری توازن در گردش جریان انرژی چی مثبت و دفع و برگشت انرژی های منفی است. 
یک آینه گرد در قاب چوبی یا فلزی با طرح جدول باگوا هشت‌گوش پشت آینه از یک یین و یانگ و سه خطی های کوا و یا زودیاک ها تشکیل شده است که به این مجموعه آینه باگوا می گویند. 

دو نوع اینه داریم ۱-اینه تخت با قاب فلزی  ۲-اینه محدب با قاب چوبی 
کاربرد:
1️⃣ اینه تخت برای داخل بنا و پشت در اپارتمان برای جلوگیری از ورود انرژی منفی به داخل منزل و برای انسداد ایجاد کردن مقابل راه پله ها و واحدهای مقابل در داخل یک ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد.

2️⃣ آینه محدب بیشتر برای دور کردن انرژی های منفی ای که خارج از بنا و یا بعد دادن و دور کردن بنا از بناهای انسداد های منفی مورد استفاده قرار میگیرد 
جلوی انرژیهای منفی مکانهایی مثل پادگانها ، زندانها، فرودگاه،راه آهن و مترو خرابه ها و قبرستانها رو میگیرد